Het donatiebedrag

In 2018 doneren wij €5.000,-.

In 2017 (de eerste donatieronde) is er €5.000 gedoneerd; dit was een vast bedrag. Tegelijkertijd hadden alle inwoners van de voormalige gemeente Alkemade invloed  op de hoogte van het volgende donatiebedrag in 2018. Het donatiebedrag is toen vastgesteld op €4.004 en is eenmalig aangevuld tot €5.000.

Totaal € 2500

U heeft nu invloed
op het volgende donatiebedrag in 2019.

Het bedrag van de volgende donatie hangt af van:
1. de groei van het aantal inwoners met een woonhuis- en/of inboedelverzekering bij Univé in Kaag en Braassem en
2. het vergoede schadebedrag op deze verzekeringen.
Dit komt bovenop het basis donatiebedrag van €2.500,-.

Het positieve resultaat dat met bovenstaande wordt bereikt, wordt dus besteed aan een mooi maatschappelijk doel in Kaag en Braassem.

€ 0

Bedrag afhankelijk van het aantal inwoners met een woonverzekering bij Univé

Dit bedrag hangt af van de groei van het aantal inwoners met een woonverzekering bij Univé vanaf 1 januari 2018. U draagt hier dus aan bij als u al een woonverzekering bij Univé heeft of als u deze nog niet heeft en afsluit.

€ 0

Bedrag afhankelijk van het vergoede schadebedrag op de woonverzekeringen.

Dit bedrag hangt af het vergoede schadebedrag vanaf 1 januari 2018 ten opzichte van het gemiddeld vergoede schadebedrag van de afgelopen vijf jaar. Is dit gelijk gebleven of is hierin zelfs een positieve ontwikkeling, dan voegt Univé een bedrag per inwoner met een Univé-woonverzekering aan de donatie toe. Dit bedrag verschilt van €1,- (gelijk gebleven) tot €3,- per klant (zeer positieve ontwikkeling).

€ 2500,-

Startbedrag: €2.500,-

De donatie zal in ieder geval minstens €2.500,- bedragen.